Представљени резултати истраживања о родно заснованом насиљу у школама у Србији

Београд, 05. јун 2014. – УНИЦЕФ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Центар за студије рода Факултета политичких наука данас су представили резултате истраживања о ставовима, вредностима, искуствима и свести о присуству, карактеристикама и последицама родно заснованог насиља (РЗН)1 међу и над ученицима и ученицама основних и средњих школа у Србији. Циљ је био и да се испитају и предложе добре праксе превенције и интервенције у случајевима истраживаних врста насиља.

Истраживање, спроведено у новембру и децембру 2013. године, обухватило је 11.656 дечака и 10.708 девојчица, 721 наставника и 1816 наставница и 81 стручних сарадника и сарадница у 50 основних и средњих школа у Србији. Први резултати показују распрострањене ставове којима се родно засновано насиље правда и подржава, већином међу дечацима. Док изложеност родно заснованог насиља варира међу дечацима и девојчицама у зависности од облика насиља, истраживање кроз одговоре оних који пријављују РЗН јасно показује да дечаци чешће чине РЗН над девојчицама, и над другим дечацима.

“Родна равноправност и превенција родно заснованог насиља идентификовани су као битни сегменти у борби против дискриминације и превенције насиља. Како бисмо одговорили на овај проблем, који до сада није био приоритет у образовном систему, Министарство просвете науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ су покренули иницијативу уродњавања програма „Школа без насиља“, рекао је Michel Saint-Lot, директор канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији.

„Поред свеобухватног системског приступа овој теми, неопходно је кроз одговарајуће едукације повећати осетљивост професионалаца који раде у школи. То би допринело препознавању сопствених предрасуда јер сви ми одрасли у овом процесу носимо значајну одговорност и својим примером свакодневно преносимо део вредности и ставова својим ученицима те је важно да у свом раду примењујемо принципе родне равноправности и једнаких шанси за све“, рекао је министар Вербић.

„Иако је реч о прелиминарном представљању резултата, ово истраживање је недвосмислено показало и документовало да у основним и средњим школама у Србији постоји родно засновано насиље. Укупно 69% ученика и ученица основних школа и чак 74% ученика и ученица средњих школа је одговорило да су најмање једном доживели или доживеле бар један облик родно заснованог насиља од почетка школске 2013/14. године“, нагласила је Даша Духачек, директорка Центра за студије рода и професорка на Факултету политичких наука.

Оно што охрабрује јесте то да резултати овог истраживања указују и на потребу и спремност како запослених, тако и ученица и ученика да се о овој теми говори у школи. Укупно 77% ученица и ученика у основним школама изјављује да би желеле и желели да се о овим темама говори у школи, док је у средњим школама то изјавило 69% ученика и ученица. Обуке на неку од ових тема (родне улоге, родна равноправност, родно засновано насиље) желело би да прође 75% запослених у основним школама и 68% запослених у средњим школама.

Истраживање је реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Институтом за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Центром за студије рода Факултета политичких наука.

Ово истраживање је саставни део заједничког програма Уједињених нација „Интегрисани одговор на насиље над женама” који спроводе Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ), Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и UN WOMEN, а финансира га Фонд Уједињених нација за заустављање насиља над женама.

Педесет школа које спроводе родну компоненту програма „Школа без насиља“ прошло је, након истраживања, обуке о роду, родним улогама и превенцији и заштити деце од сексуалног и родно заснованог насља. Ученици и ученице основне школе „Милена Павловић Барили“ представили су своја искуства и активности које планирају у превенцији родно заснованог насиља у својој школи.

За додатне информације, молимо вас да контактирате: Драгицу Гавриловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, [email protected], 011 3616-357Јадранку Милановић, УНИЦЕФ, [email protected], 063 336 283, 011 3616-357

1 Под родно заснованим насиљем подразумевамо свакo насиље које се врши над неком особом због њеног рода, пола или сексуалне оријентације.

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)