ОШ Доситеј Обрадовић

О школи

• Наша школа броји 892 ученика и 102 запослена. Основно образовање и васпитање у општини Опово организовано је у оквиру ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово са издвојеним одељењима „Олга Петров“ у Баранди, „Зоран Петровић“ у Сакулама и „Свети Сава“ у Сефкерину. На нивоу школе постоји и Служба заједничких послова са седиштем у Опову

• Мото школе: Није мука да се пружи рука

Визија школе: Желимо да створимо савремену и отворену школу која ће бити по мери ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице у којој ће ученици бити активни субјекти, родитељи сарадници, а наставници одговорни, ефикасни и професионално оспособљени.

 

Превенција насиља у школи

 

Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 15.6.2011. година

Ко је обезбедио средства Електродистрибуција Београд

Име и презиме ментора Мирјана Трифуновић – Паул

Добила плакету 18.12.2013. године.

 

Искуство у Школи без насиља

– Едукација свих запослених о реаговању у ситуацијама насиља као и о превенцији насиља.

– Смањена учесталост више облика насиља.

– Повећање сензитивности ученика, родитеља и запослених на насилне ситуације.

– Едукација ученика за самостално решавање конфликтних ситуација.

Изазови:

– Почетни отпор свих интересних група да се прихвати нов начин размишљања, реаговања у насилним ситуацијама, који је превазиђен када су се виделе позитивне последице оваквог начина рада.

 

Тим за заштиту деце од насиља

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД насиља, злостављања и занемаривања  

 

 

МЕСТО

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА

 

ОПОВО Драгица Добријевић – 062/8809914
Ружица Прем – 062/8806945
Дарко Јевремовић – 062/8809908
Срђан Савулов – 062/8809909
 
БАРАНДА Весна Николић – 062/8806922
Зоран Јелесијевић – 062/8806997
Нада Кљајић – 062/88006923
Славица Мећавин – 062/8806955
Бојан Васиљев – 064/130029
Емина Ваић – 062/8806974
СЕФКЕРИН Дејан Михајловић – 062/88006915
Радислава Шимшић –  062/8806961
Оливера Радаковић – 062/8809923
Оливера Миланков – 062/8809916
Емил Вељић – 062/8809909
САКУЛЕ Биљана Алавуковић – 062/8809910
Милица Моришан – 062/8693900
Сузана Хасани – 062/8809902
Душан Керкеш  – 062/8806912
Ивана Јованац – 062/8806990
 

 

Програм заштите деце од насиља

Планирано је извођење превентивних активности у оквиру Вршњачког тима, Форум театра и спортских дешавања, као и периодично обавештавање родитеља о Протоколу за заштиту ученика од насиља и континуирано коришћење реституције од стране наставника у решавању конфликтних ситуација.

 

Активности наставника

– Организовање спортских такмичења под паролом „Фер плеј игре“.

– Промоција позитивног понашања ученика кроз велику акцију Вршњачког тима „Ја имам таленат – покажи шта знаш“.

– Излагање школских правила понашања у свим учионицама и холовима школе.

– Приказивање филма “Уааа неправда!” ученицима од првог до четвртог разреда.

– Цртање цртежа на тему превенције насиља и писање састава и изложба наведених радова.

 

Активности ученика

Погледати активности наставника. Свака активност је рађена у сарадњи са ученицима.

 

Сарадња са родитељима

Упознавање са свима ктивностима у оквиру пројекта на родитељским састанцима и путем огласне табле,

– Тражење мишљења од родитеља на који начин би желели да се укључе у програм.

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Није реализовано.

 

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Све је рађено у оквиру програма.

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)