Саветник – координатор за превенцију насиља

 

Саветник – координатор за превенцију насиља је запослен у Школским управама у оквиру Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Саветник – координатор за превенцију насиља бави се:

подршком установама у примени Посебног протокола за заштиту деце и ученика ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно – образовним установама, Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС“, бр.30/2010 као и друге законске регулативе која регулише област заштите ученика).

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)