“Зауставимо насиље заједно”

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у сарадњи са другим партнерима у програму (ресорна министарства и институције), су током 2010. године реализовали кампању „Зауставимо насиље заједно“ за мотивацију свих у школској заједници, деце, наставника, родитеља како би се активно укључили у смањивање насиља.

Плакати и видео спотови из кампање „Зауставимо насиље заједно” од тада чине материјале који се користе за превентивне активности у школама.

Циљ кампање је:
подићи свест ученика, наставника и родитеља о одговорностима и задужењима свих у школском животу да реагују на насиље, као и подстицање спремности на такву реакцију подићи свест о томе да је неопходна синхронизована реакција између ученика, родитеља и наставника, али и других чланова друштва да би се осигурало сигурно окружење за децу

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)