Шта је насиље?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати различите форме/облике:

• Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика.Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање,гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.

ОШ Милан Благојевић

Програм „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“

 

Насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

Програм “Школа без насиља” спроводи се од 2006. године. Главни циљ програма “Школа без насиља” јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. Програмом је обухваћено више од 273 школе у 90 места у Србији, са више од 230.000 ученика и више од 18.000 запослених.

Програм спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Министарством унутрашњих послова, Министарством омладине и спорта, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Истраживање о врстама и интензитету насиља спроведено је у свим до сада укљученим школама, а истраживање у првих 50 школа спроведено на узорку од 26.947 ученика и 3.397 одраслих донело је податке да је 65% ученика бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику насилног понашања у периоду од три месеца. Oвде можете прочитати о другој школи и о ситуацији са ниво насиља у основној школи.

Најзаступљенији облици насилног понашања јесу:

-вербално насиље

-ширење лажи

-сплеткарење

-претње и застрашивања.

Дигитално насиље

Шта је дигитално насиље?

Под дигиталним насиљем подразумевамо све случајеве у којима неко користи електронске уређаје (мобилни телефон, рачунар, камеру…) и интернет да би некога намерно уплашио, увредио, понизио или га на неки други начин повредио.

Шта није дигитално насиље?

Дигиталним насиљем се не сматрају случајно, ненамерно наношење штете и повређивање, као ни пријатељска задиркивања и препирке преко телефона или интернета.

Безбедно школско окружење у Бечеју

У уторак 04.03.2014 на иницијативу основних школа из Бечеја формирана је веома снажна „Спољашња заштитна мрежа“. Током скоро два сата свечане атмосфере говорили су између осталих Јован Вукчевић испред школске управе Нови Сад и представнице Јединице за превенцију насиља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

„Овакви и слични догађаји су најбоља награда дугогодишњег вредног рада на превенцији и интервенцији насиља. Они су одличан пример само једног од делова програма Школа без насиља. У наредном периоду ћемо тежити да све општине и градови у нашој земљи формирају „Спољашњу заштитну мрежу“, рекла је након свечаног потписивања меморандума Смиљана Грујић, саветница Јединице за превенцију насиља, Министарсва просвете, науке и технолошког развоја и чланица стручног тима програма Школа без насиља.

Председник општине Бечеј, мг Вук Радојевић је апеловао на потписнике меморандума да буду још активнији у реаговању на сваки облик насиља. Посебно се осврнуо и похвалио досадшње резулате рада Маргарите Берчек психолошкиње ОШ Здравко Гложански и једне од најискуснијих менторки програма Школа без насиља. „Спољашњу заштитну мрежу“ Бечеја чине: све основне школе из ове општине, Скупштина општине Бечеј, локални Центар за социјални рад, Полицијска управа, Дом здравља, Православан и Римокатоличка црква, Тиса инфо канал, Бечејски мозаик, Бечејски дани, Савет за безбедност општине Бечеј…

У оквирима програма Школа без насиља „Спољашњу заштитну мрежу“ окупљену око школе чине различите државне институција локалне самоуправе, медији, организације цивилног друштва, активни појединци… Њена сврха је да међусобно повеже партенере и дефинише процедуре у превенцији и реаговању на насиље у школској заједници.

Enjoy this blog? Please spread the word :)