Програм „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“

Насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме.

Програм “Школа без насиља” спроводи се од 2006. године. Главни циљ програма “Школа без насиља” јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. Програмом је обухваћено више од 273 школе у 90 места у Србији, са више од 230.000 ученика и више од 18.000 запослених.

Програм спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Министарством унутрашњих послова, Министарством омладине и спорта, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Истраживање о врстама и интензитету насиља спроведено је у свим до сада укљученим школама, а истраживање у првих 50 школа спроведено на узорку од 26.947 ученика и 3.397 одраслих донело је податке да је 65% ученика бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику насилног понашања у периоду од три месеца.

Најзаступљенији облици насилног понашања јесу:

-вербално насиље

-ширење лажи

-сплеткарење

-претње и застрашивања.

“Зауставимо насиље заједно”

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у сарадњи са другим партнерима у програму (ресорна министарства и институције), су током 2010. године реализовали кампању „Зауставимо насиље заједно“ за мотивацију свих у школској заједници, деце, наставника, родитеља како би се активно укључили у смањивање насиља.

Плакати и видео спотови из кампање „Зауставимо насиље заједно” од тада чине материјале који се користе за превентивне активности у школама.

Циљ кампање је:
подићи свест ученика, наставника и родитеља о одговорностима и задужењима свих у школском животу да реагују на насиље, као и подстицање спремности на такву реакцију подићи свест о томе да је неопходна синхронизована реакција између ученика, родитеља и наставника, али и других чланова друштва да би се осигурало сигурно окружење за децу

Архива

Насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме. Програм “Школа без насиља” спроводи се од 2006. године. Главни циљ програма “Школа без насиља” јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. Програмом је обухваћено више од 273 школе у 90 места у Србији, са више од 230.000 ученика и више од 18.000 запослених. Програм спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Министарством унутрашњих послова, Министарством омладине и спорта, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања. Истраживање о врстама и интензитету насиља спроведено је у свим до сада укљученим школама, а истраживање у првих 50 школа спроведено на узорку од 26.947 ученика и 3.397 одраслих донело је податке да је 65% ученика бар једном, а 24% више пута било изложено неком облику насилног понашања у периоду од три месеца. Најзаступљенији облици насилног понашања јесу: -вербално насиље -ширење лажи -сплеткарење -претње и застрашивања.

ОШ Доситеј Обрадовић

О школи

• Наша школа броји 892 ученика и 102 запослена. Основно образовање и васпитање у општини Опово организовано је у оквиру ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово са издвојеним одељењима „Олга Петров“ у Баранди, „Зоран Петровић“ у Сакулама и „Свети Сава“ у Сефкерину. На нивоу школе постоји и Служба заједничких послова са седиштем у Опову

• Мото школе: Није мука да се пружи рука

Визија школе: Желимо да створимо савремену и отворену школу која ће бити по мери ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице у којој ће ученици бити активни субјекти, родитељи сарадници, а наставници одговорни, ефикасни и професионално оспособљени.

 

Превенција насиља у школи

 

Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 15.6.2011. година

Ко је обезбедио средства Електродистрибуција Београд

Име и презиме ментора Мирјана Трифуновић – Паул

Добила плакету 18.12.2013. године.

 

Искуство у Школи без насиља

– Едукација свих запослених о реаговању у ситуацијама насиља као и о превенцији насиља.

– Смањена учесталост више облика насиља.

– Повећање сензитивности ученика, родитеља и запослених на насилне ситуације.

– Едукација ученика за самостално решавање конфликтних ситуација.

Изазови:

– Почетни отпор свих интересних група да се прихвати нов начин размишљања, реаговања у насилним ситуацијама, који је превазиђен када су се виделе позитивне последице оваквог начина рада.

 

Тим за заштиту деце од насиља

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД насиља, злостављања и занемаривања  

 

 

МЕСТО

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА

 

ОПОВО Драгица Добријевић – 062/8809914
Ружица Прем – 062/8806945
Дарко Јевремовић – 062/8809908
Срђан Савулов – 062/8809909
 
БАРАНДА Весна Николић – 062/8806922
Зоран Јелесијевић – 062/8806997
Нада Кљајић – 062/88006923
Славица Мећавин – 062/8806955
Бојан Васиљев – 064/130029
Емина Ваић – 062/8806974
СЕФКЕРИН Дејан Михајловић – 062/88006915
Радислава Шимшић –  062/8806961
Оливера Радаковић – 062/8809923
Оливера Миланков – 062/8809916
Емил Вељић – 062/8809909
САКУЛЕ Биљана Алавуковић – 062/8809910
Милица Моришан – 062/8693900
Сузана Хасани – 062/8809902
Душан Керкеш  – 062/8806912
Ивана Јованац – 062/8806990
 

 

Програм заштите деце од насиља

Планирано је извођење превентивних активности у оквиру Вршњачког тима, Форум театра и спортских дешавања, као и периодично обавештавање родитеља о Протоколу за заштиту ученика од насиља и континуирано коришћење реституције од стране наставника у решавању конфликтних ситуација.

 

Активности наставника

– Организовање спортских такмичења под паролом „Фер плеј игре“.

– Промоција позитивног понашања ученика кроз велику акцију Вршњачког тима „Ја имам таленат – покажи шта знаш“.

– Излагање школских правила понашања у свим учионицама и холовима школе.

– Приказивање филма “Уааа неправда!” ученицима од првог до четвртог разреда.

– Цртање цртежа на тему превенције насиља и писање састава и изложба наведених радова.

 

Активности ученика

Погледати активности наставника. Свака активност је рађена у сарадњи са ученицима.

 

Сарадња са родитељима

Упознавање са свима ктивностима у оквиру пројекта на родитељским састанцима и путем огласне табле,

– Тражење мишљења од родитеља на који начин би желели да се укључе у програм.

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Није реализовано.

 

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Све је рађено у оквиру програма.

S.O.S. телефон

S.O.S. ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

0800-200-201

ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА

Сврха  постојања S.O.S. телефонског броја

• информативно-едукативна (саветници/е дају информације о томе како може да се реши проблем, које кораке треба предузети и којим редоследом)

• истраживачка (прикуљени подаци са S.O.S. броја користиће се за унапређивање рада у васпитно-образовним установама у области превенције насиља)

Enjoy this blog? Please spread the word :)